Vad är framtiden för e-handel?

När det kommer till e-handel så har utvecklingen varit ganska tydlig de senaste åren. Och den senaste tidens omvälvande förändringar har definitivt visat att den elektroniska handeln är här för att stanna.

Såväl i Sverige som internationellt sett så har antalet personer som handlar på distans via internet ökat exponentiellt. Sett till siffror från Svensk Handel så har såväl antalet butiker som antalet människor som distanshandlar ökat lavinartat sedan början av 2000-talet.

Aldrig tidigare har man nog sett en sådan drastisk tillväxt inom en viss distributions- och försäljningskanal. För till skillnad från tidigare så är det nämligen inom samtliga branscher som e-handeln ökar.

Men trots att den elektroniska handeln är ny så står den inför många utmaningar. Såväl logistiska som konkurrensmässiga. Och precis som det blivit uppenbart att e-handeln växer, har det även blivit uppenbart att små butiker fått det avsevärt mycket svårare att stå emot inflytande från de stora e-handelsplattformarna. Så vad är egentligen framtiden för e-handel?

Alla påverkas av trenderna

Numera så sker ungefär ett av tio köp helt och hållet online. Inom vissa branscher är siffran ännu högre. Och om man tycker att dessa siffror låter drastiska så bör man komma ihåg att utvecklingen är ännu mer påtaglig i Asien, där e-handel har kommit att i princip ersätta traditionella handelskanaler. Det har i sin tur inneburit att förväntningarna är enormt höga. Enligt många så är det även genom att blicka österut som vi får en känsla för vilka utmaningar och förväntningar som stundar i väst.

För att få ett grepp om vad som stundar inom e-handel så har vi valt att rikta strålkastaren på några av de trender som redan här och nu har börjat påverka såväl svenska som internationella e-handlare.

Handelsplattformar: Anpassa eller gå under

En tydlig förändring som blivit påtaglig på bara några år är att handelsplattformar i viss utsträckning tränger bort enskilda e-handlare. De som tidigare har haft en egen butik har i många fall tvingats acceptera att de måste sälja sina produkter via en tredjepartsplattform.

Även om det kan betyda större exponering så kan det samtidigt innebära ökad konkurrens och provisionsavgifter. Men valet har än så länge varit att anpassa sig eller gå under. För att möta utmaningen så väljer många numera att vara aktiva på såväl dessa plattformar, som på sin egen handelsplattform.

Globalisering: Ökad internationell konkurrens

Även om internet länge beskrivits som ett globalt nätverk så har innebörden inte riktigt blivit uppenbar förrän relativt nyligen. För i och med att det finns ett globalt nätverk, så står det även globala företag fritt att erbjuda sina tjänster.

Fram tills nu har många företag varit skonade internationell konkurrens. Men de senaste åren har visat att konkurrensen hårdnar. Förväntningar på lågt pris och snabba leveranser är numera något som alla måste förhålla sig till. Men många lokala e-handlare har märkt att det är svårt att konkurrera med internationell storskalighet.

Mobilanpassning: Datorn är återigen ett arbetsredskap

De stora plattformarna har i stor utsträckning redan anpassat sig. Men bland små e-handlare kan steget ibland kännas stort. Sett till användarstatistik så är det numera fler än hälften av alla internetanvändare som primärt använder mobiltelefoner och surfplattor.

Av naturliga skäl så är dessa skärmar mindre än datorernas skärmar, och med pekskärm blir det lite andra navigeringsförutsättningar än med mus. Därför ställs helt andra krav på design och användarvänlighet. De som inte ställt om till mobilvänlig design har snabbt fått erfara att det kan få drastiska följder för omsättningen.

Leveranser: Högre krav på effektivitet

Att vänta är knappast tidens melodi. Och de som handlar på distans har numera större förväntningar än någonsin när det kommer till snabb leverans. För bara något decennium sedan hade det varit otänkbart att folk skulle komma att förvänta leverans inom en eller några få dagar. Men numera är det en förutsättning för att man som e-handlare ska kunna möta kundernas krav.

Vad som för svenska handlare har försvårat situationen är att antalet speditörer varit väldigt begränsade. Och förutsättningarna för snabb leverans blir därmed väldigt beroende av lokala transportförutsättningar. I innerstan böjar däremot leverans samma dag bli en vanlig företeelse.

Föränderliga tider

Detta är långt ifrån alla de trender och förändringar som stundar. Men i stor utsträckning representerar de ett axplock av de mer viktiga saker som redan nu har börjat påverka e-handlare.

Vad som kommit att bli allra tydligast är att det är de internationella trenderna som får allt större inverkan på e-handlarnas förutsättningar att fortsätta driva sina respektive verksamheter.

De som fram tills nu har sett elektronisk handel som en stabil och oföränderlig marknad kommer däremot med största sannolikhet att få uppleva en riktig kalldusch. För klockan klämtar på många sätt för traditionell e-handel, och många kommer att få erfara hur viktigt det är att vara anpassningsbar och hänga med i utvecklingen om man vill såväl bevara sina nuvarande kunder som att öka sin framtida omsättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.