Derivat: Traditionella och syntetiska

Inom finans- och investeringsvärlden är derivat ett väldigt vanligt förekommande begrepp. Det åsyftar finansiella värdepapper, eller instrument, vars faktiska värde härleds till en annan tillgång. Och precis som ordets språkliga innebörd antyder så härstammar därmed derivatinstrumentens finansiella vikt från en råvara, valuta, aktie, fond eller i princip vad som helst som via en reglerad marknad kan få ett fastställt värde.

På senare tid har syntetiska derivat blivit både uppmärksammade och populära. Men vad innebär det egentligen? Ett enkelt sätt att förstå ett syntetiskt derivat är att se på det som ett derivat av ett derivat, där det syntetiska derivaten är en sorts virtuell konstruktion som utgör att sammansatt värde av flera bakomliggande tillgångar. Men detta är inte nödvändigtvis en alltför pedagogisk förklaring. Så låt oss ta en närmare titt på syntetiska derivat.

Syntetiska derivat

I takt med 90-talets ständigt tilltagande finansmarknad så ökade efterfrågan på snabba och smidiga investeringsalternativ. Syntetiska derivat började då dyka upp som ett enklare sätt och med lägre avgifter få tillgång till en bred investeringsmarknad.

För i och med att de syntetiska derivaten inte är direkt kopplade till de bakomliggande finansiella instrument som utgör dess värde, så präglas de inte heller av samma avgifter och begränsningar. Det står nämligen varje enskild finansinstitut fritt att utforma de syntetiska derivaten utifrån tycke och smak.

Ett typexempel på ett syntetiskt derivat skulle kunna sägas vara ett finansiellt instrument vars värde motsvarar värdet på tre specifika börsindex. Detta ger investerare möjligheten att dels ta del av samtliga index utan att behöva göra separata köp, men skapar även förutsättningar för enklare lång- eller kortsiktig spekulation.

Därför har denna sorts derivat ibland även kommit att kallas för virtuella eller anpassade derivat. Och även om syntetiska derivat i stor utsträckning traditionellt sett varit förknippade med storinvesterare, så har de på senare tid blivit väldigt populära även hos privata investerare.

Varför har syntetiska derivat blivit populära?

I tider präglade av allt ifrån mikroinvesteringar till kryptovalutor är det på sätt och vis förståeligt att syntetiska derivat återigen har aktualiseras. Men för att tydliggöra så kan det vara på sin plats med ett praktiskt exempel.

Låt oss säga att en investerare är intresserad av ett flertal olika råvaror som samtliga härstammar från en viss kontinent, och därmed har liknande förutsättningar när det gäller transport, regleringar och annat som påverkar försäljning, export och så vidare.

Ett alternativ är att helt enkelt investera i de enskilda råvarorna. Detta kan däremot resultera i höga courtage och oväntade avgifter kopplade till lokala marknader. Här fyller syntetiska derivat en viktig funktion.

Genom att skapa ett syntetiskt derivat som återspeglar råvarornas ekonomiska utveckling så kan ett finansiellt institut säkerställa att det råder enklare förutsättningar att investera i råvarorna. Anledningen att de syntetiska derivaten har kommit att förknippas med storinvesterare är att är vanligt att banker och finansinstitut skapat särskilda syntetiska derivat som motsvarat en specifik storinvesterares önskemål. I detta finner vi även förklaringen till varför dessa derivat även kallas för anpassade derivat.

På senare tid har det däremot blivit minst lika vanligt att erbjuda färdiga uppsättningar av syntetiska derivat som avspeglar det som de flesta är intresserade av att investera i, eller vad som är populärt för tillfället. Då investering i de syntetiska derivaten inte präglas av samma avgifter som traditionell investering, så har de därför kommit att bli ett populärt val i samband med mikroinvestering. Och det är i denna kontext som de i stor utsträckning kommit att bli uppmärksammade.

Om det fortfarande är oklart vad ett syntetiskt derivat är så kan man även se på dem som virtuella index. Med syntetisk derivat kan man skapa ett investeringsinstrument vars värde avspeglar ett flertal andra instrument. Det har blivit ganska vanligt att på så sätt skapa ett syntetiskt derivat som ämnar ge bättre avkastning än ett visst index, genom att utgå ifrån men justera den sammansättning som indexet består av.

Finns det risker med syntetiska derivat?

De flesta känner till investeringsvärldens brasklapp att handel med finansiella instrument kan innebära risker. Och detta gäller såklart även syntetiska derivat. Men finns det några särskilda saker man bör hålla i åtanke? Då syntetiska derivat skapas av banker och finansiella institut, så har de inte samma strikta reglering som i de flesta fall gäller de bakomliggande tillgångarna. Därför bör man vara noggrann gällande de juridiska implikationerna av banken eller institutets eventuella konkurs. Samma gäller såklart även när det kommer till en eventuell avveckling av det syntetiska derivatet.

Utöver detta så står det även banker och finansinstitut fritt att på egen hand avgöra vad de anser vara lämpliga avgifter för det syntetiska derivatet. Precis som andra instrument är det därför vanligt förekommande med såväl engångsavgifter som procentuella återkommande avgifter.

Genom att vara noggrann gällande villkor och förutsättningar så finns det däremot många fördelar med syntetiska derivat. Och rätt använda är de definitivt en given del av varje modernt investeringsupplägg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *